Na het onverwachte vertrek van Sietze Ypma hebben de Onafhankelijken Walther Kok bereid gevonden zijn taken over te nemen. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zal Walther deel uitmaken van het college van B&W van Oudewater.

Wij danken Sietze Ypma voor de enorme inzet en de prettige samenwerking in de afgelopen periode.

Klik hier voor het persbericht