De Oudewaterse zaak? Hoofdzaak!

Oudewater is een kleine, zelfstandige gemeente met twee kernen en maar liefst acht oude buurtschappen; 3000 hectare overwegend open gebied en ruim 10.000 inwoners. Alleen een gemeente is een bestuurlijk-juridisch begrip in Nederland. Een gemeente heeft een bestuur, een organisatie, ontvangt geld van het Rijk en mag zelf belasting heffen.

In Oudewater komt geregeld de discussie terug van “de gemeente” moet blijven bestaan, moet danwel worden opgeheven, waarna inwoners, grondgebied en voorzieningen opgaan in een grotere gemeente. Die discussie heeft alle kenmerken van een overgave. Een kleine gemeente zou het niet meer kunnen volhouden. Wat we niet (goed) meer zouden kunnen is onduidelijk. Het heeft er alle schijn van dat de bestuurders – Burgemeester, wethouders en raadsleden – het niet meer zien zitten. Mensen met hart voor Oudewater denken en praten niet zo. Oudewater kan heel goed als zelfstandige gemeente blijven bestaan. Wat daar in de eerste plaats en vooral voor nodig is, is een visie op wat we willen met de gemeente. Als je een visie hebt, als je weet waar je voor wilt gaan, dan lukt dat. Als je geen visie hebt – zoals de meeste huidige raadsleden en de beide wethouders – dan heb je bij voorbaat verloren. Wij, Onafhankelijken, hebben een visie voor Oudewater, waar wij ons al 40 jaar voor inzetten. En dat willen we graag en van harte blijven doen. Oudewater heeft recht van bestaan als de Oudewaterse gemeenschap blijft bestaan. En die komt tot uitdrukking in:

  • Een groot aantal verenigingen, draaiende dankzij heel veel vrijwilligers. Jazeker, vrijwilligers. Daarvan kent de Oudewaterse gemeenschap er nog steeds honderden. Het gemeentebestuur moet zich inspannen om dat vele vrijwilligerswerk te ondersteunen.
  • Vrijwilligers die zich inzetten voor de zorg aan bewoners, die het niet meer zelfstandig redden. Vooral oudere bewoners – gedeeltelijk wonend in de Wulverhorst en in de Schuylenburcht, maar voor het merendeel zelfstandig wonend. Die vrijwilligers, voor een flink deel, maar zeker niet alleen familie, verdient ook aandacht en – waar mogelijk en nodig – ondersteuning. Met kleine subsidies kan al heel veel gebeuren. Kijk bij voorbeeld naar “Tafeltje Dekje”.
  • Zorg voor goede, betaalbare woningen voor jong en oud. Voor jongeren, die willen samenleven in een “huis met een tuintje” en niet in een appartement 3-hoog. En voor ouderen die in een  voor hen geschikte woning of appartement in het centrum willen wonen.
  • Voldoende voorzieningen voor gezondheidszorg en verpleeghuiszorg. Een gezondheidscentrum waarmee ook in de toekomst voldoende huisartsen en andere zorg kan worden verstrekt. En dat de mensen die verpleegzorg nodig hebben ook in Oudewater kunnen blijven wonen.
  • Zorg voor goede scholen en onderwijs. Zo’n tien procent van onze inwoners is nog in de lagere schoolleeftijd. Die moeten hier terecht kunnen voor goed onderwijs in goede gebouwen.
  • Inzet voor behoud van het buitengebied voor de Agrariërs – als zij kunnen blijven boeren is dat de beste garantie voor behoud van het gebied. Burgerwoningen moeten daar niet worden bijgebouwd en al helemaal geen bedrijven die met het plattelandsleven niets meer van doen hebben. Wij, Onafhankelijken geloven dat dit alles de moeite waard is en dat we hiervoor de handen ineen moeten slaan. De landelijke politieke partijen zijn nodig in Den Haag, maar niet in Oudewater. Zij leiden er toe dat de inzet, nodig voor “de Oudewaterse zaak” onnodig wordt versnipperd.