hoog-tijd2De fractie van de Onafhankelijken vergadert maandelijks met elkaar om alle politieke onderwerpen van dat moment te bespreken. Daarnaast komen zij, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, nog een keer bijeen, ditmaal met bestuur en andere Onafhankelijke leden. Soms is hier een externe genodigde bij aanwezig. Op deze vergadering wordt het laatste ei gelegd en ons definitieve standpunt ingenomen. Je bent altijd welkom op onze voorbereidingsvergaderingen, ook al ben je geen lid. Deze worden gehouden in het Stadhuis. Neem vooraf even contact op met een van de bestuursleden (zie onder contact).

Om het contact tussen de fractie, het bestuur en de leden van de vereniging te versterken, organiseert het bestuur meerdere malen per jaar een aantal sociale bijeenkomsten. Zo wandelen wij al jarenlang onze ‘Nieuwjaarswandeling’ op de 2e zondag van het nieuwe jaar, luiden we het zomerreces in met een zomerborrel en organiseren we 2-jaarlijks een ‘dagje uit met alle leden van de vereniging de Onafhankelijken’. Met nieuwe leden en andere geïnteresseerden drinken we het hele jaar door graag een kop koffie, om het prachtige Oudewater te bespreken. Geinteresseerd? Neem contact op met een van de bestuurs- of fractieleden.