De Onafhankelijken is een Oudewaterse politieke partij, die zich voor 100% op het plaatselijk belang richt.

Wij werken al zo’n 40 jaar met inzet en liefde voor Oudewater. Vanzelfsprekend zijn we trots op onze mooie stad en haar ligging in het Groene Hart. Maar het zijn de inwoners die Oudewater tot een gezellige en leefbare gemeente maken. Daarom bedrijven we politiek samen met en voor onze inwoners. In een kleine gemeenschap als die van Oudewater kan en moet de politiek dicht bij de inwoners staan. De basis van onze politiek ligt bij de zorg voor goede voorzieningen binnen de gemeente voor alle inwoners: jongeren, senioren, vrijwilligers en verenigingen. Voorzieningen op het gebied van werk, huisvesting, sport, onderwijs, zorg en verpleging.

Vanuit die basis maken we onze keuzes en stellen we onze prioriteiten. En vanuit die basis doen we ons best om zorgvuldig de verschillende belangen en opvattingen af te wegen. Of je het wel of juist niet met ons eens bent over een bepaald onderwerp; we nemen je zeker serieus en zijn altijd bereid om het gesprek aan te gaan.

Je bent altijd van harte welkom op één van onze vergaderingen (zie: bijeenkomsten). Neem even contact met een bestuurs- of fractielid. We komen maandelijks bij elkaar. Hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen vind je op onze fractiepagina.