dolf2Ik ben al heel lang lid van de Onafhankelijken. Daarvoor was ik al in andere lokale organisaties actief, van waaruit ik ook veel van de huidige oudgedienden nog ken. Door mijn werk, jarenlang ook in combinatie met studie, ben ik pas laat actief geworden binnen de Onafhankelijken. In 2003 ben ik secretaris in het bestuur geworden.

Ik ben mijn hele leven al maatschappelijk betrokken geweest, dus het is op zich niet zo vreemd dat je op een gegeven moment in de politiek belandt. Daarbij heb ik wel bewust gekozen voor een plaatselijke partij. Los van het feit dat de partij waar ik landelijk op stem, in Oudewater nooit vertegenwoordigd is geweest, vind ik dat je lokale problemen en ambities in een lokaal partijprogramma aan de orde moet stellen. Oplossingen moeten op lokale maat worden gerealiseerd. Of je voor of tegen de oorlog in Irak bent is op landelijk niveau een leuke discussie, maar zet in Oudewater geen zoden aan de dijk. En omgekeerd geven landelijke partijen vanuit hun politieke achtergrond geen antwoord op de vragen rond het verlichtingsplan binnenstad. Het leuke hiervan is, dat binnen de Onafhankelijken vele landelijke politieke stromingen aanwezig zijn, zonder dat dit op plaatselijk niveau tot problemen leidt. Sterker nog: het versterkt elkaar.

Op dit moment ben ik lid van het forum Ruimte. In dit forum worden voorstellen besproken, die betrekking hebben op de openbare ruimte, het verkeer, het milieu en aanverwante gebieden. Tijdens de behandeling van de diverse onderwerpen krijgt iedereen die er iets over kwijt wil de gelegenheid om mee te doen aan het gesprek. Deze werkwijze bevalt mij prima omdat je op die manier als forumlid niet alleen informatie krijgt van het College, maar ook aanvullende informatie van de betrokken ambtenaren. En, wat nog belangrijker is, van de inwoners van Oudewater die met de voorstellen te maken hebben of gaan krijgen. Omdat het forum een voorbereiding is voor de behandeling in de Raad werk ik hierin nauw samen met René van de Hoogen. Hij heeft als raadslid van de Onafhankelijken, ook de portefeuille Ruimte.

Belangrijk uitgangspunt bij de Onafhankelijken is, dat we zoveel mogelijk contact proberen te houden met de inwoners van Oudewater. Dit betekent dat we naar aanleiding van ingekomen brieven of andere signalen altijd contact zoeken met de inwoner die een probleem heeft. We merken dat dit door iedereen zeer gewaardeerd wordt.” “In mijn dagelijkse leven werk ik als free-lancer op het terrein van personeel en organisatie. Dat kan voor zowel een werkgever zijn op de afdeling personeelzaken als voor de werknemers als vakbondsmedewerker of adviseur medezeggenschap. Ik krijg dus dagelijks te maken met het spanningsveld tussen werkgevers en werknemers en de ervaringen die ik daarbij opdoe, kan ik weer goed gebruiken in de politiek (en omgekeerd). Naast de politiek zijn mijn twee grootste hobby’s het luisteren naar en verzamelen van muziek en OVS. Bij OVS ben ik al 20 jaar elftalleider van de “veteranen”en verder doe ik veel vrijwilligers werk voor de club.

Tel.: 0348-563875 – e-mail: mailto:D.Wildeman@oudewater.nl