Doorbraak in herontwikkeling Westerwal

Na een impasse van ruim 20 jaar is er eindelijk zicht op de herontwikkeling van de Westerwal.

De raad stemde deze week unaniem in met de visie die de coalitiepartijen De Onafhankelijken en VVD66 voor het gebied hebben opgesteld. De bedoeling is dat het volgende college de visie verder uitwerkt tot een uitvoerbaar programma en het bijbehorende bestemmingsplan opstelt.

De inspirerende visie voorziet in de aanleg van een passantenhaven, een culturele voorziening met horeca, gevarieerde woningbouw, een groen evenemententerrein en  parkeergelegenheid voor de bezoekers van de stad (voor een impressie klik hier). Dankzij de geplande voetgangersbrug ter hoogte van de Michaëlskerk worden de banden met  de binnenstad hersteld. Machinefabriek de Hollandsche IJssel, uniek voorbeeld van nog functionerend  industrieel erfgoed blijft behouden en wordt weer baas van eigen grond, zoals de gemeente met de directeur vorig jaar afgesproken heeft.

Met het vaststellen van de visie neemt de gemeente voor het eerst sinds decennia de regie op de herontwikkeling in eigen handen. Nu is het zaak om er echt voor te gaan en geen genoegen te nemen met uitgeklede varianten omwille van het rendement.  Zo’n unieke kans om het gezicht van de stad weer naar het water te richten en de historische binnenstad uit te breiden met een levendig havenkwartier, doet zich maar eens in de honderd jaar of meer voor.