De Onafhankelijken is een Oudewaterse politieke partij, die niet gebonden is aan een landelijke partij.

Wij zijn een vereniging waar iedere Oudewaternaar lid van kan worden, die onze ideeën steunt.

De leden kiezen het bestuur en stellen de kandidatenlijst voor de gemeenteraad vast. Maar ook in de dagelijkse politiek heeft elk lid de mogelijkheid om zijn of haar stem te laten horen. Zo ook op de maandelijkse Voorbereidingsvergadering (ter voorbereiding van de raadsvergadering), om samen met bestuur en fractie de raadsagenda door te nemen en onze standpunten te bespreken.

Als je je herkent in ons programma en standpunten, geef je dan nu op als lid van de politieke partij De Onafhankelijken. De contributie bedraagt slechts € 30,00 per jaar. Bel of mail ons als je nog vragen hebt.

Als fractie, bestuur en leden gezamenlijk zullen we ons nu en in de toekomst blijven inzetten voor het Oudewaters belang. Om te kunnen bouwen op een breed draagvlak, hebben we graag veel leden. Maar ook omdat we financieel geheel zelfstandig zijn. De enige financiële bijdrage is die van onze eigen leden. Onze brochures worden gesteund door enige adverteerders.

Naam*

Straatnaam en huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Email-adres*

Telefoonnummer*

(Velden met een * zijn verplichte velden)