Andre-2Ik ben al lid van de Onafhankelijken sinds het begin van de tachtiger jaren. We waren voor die tijd al vernieuwend en hadden een vooruitstrevend politiek programma. De politiek betekende in die tijd, onder een grote KVP-CHU-ARP meerderheid in de gemeenteraad, alleen maar op de winkel passen. De Onafhankelijken stelden zaken aan de orde als Onderwijs en Jeugdbeleid, een autovrije binnenstad, bescherming van het buitengebied en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven uit de binnenstad naar het industrieterrein. Ook waren ze een voorstander van een hechte samenwerking van de gemeente met de woningbouwvereniging Oudewater en een sterke betrokkenheid van de burger bij de politiek. Vandaag de dag spelen deze zaken nog steeds een grote rol en nemen de Onafhankelijken hierin vaak het voortouw.

Van 1985 tot 1992 mocht ik als gemeenteraadslid voor De Onafhankelijken een boeiende tijd meemaken. Een tijd waarin de herindeling van Oudewater plaatsvond en waarin de partij een belangrijke groei doormaakte. Als lid van het bestuur blijf ik op de achtergrond. Nog steeds geïnteresseerd in politieke vraagstukken maar niet meer op de voorgrond. Dat geeft mij veel tijd om bezig te zijn met zaken als tennis, fietsen en schaatsen naast de gewone dingen die gepensioneerden doen.