Adrie van den Hoogen

Vanaf de oprichting in 1970 ben ik al lid van deze partij. Destijds ging het erom een opening te maken in het gesloten bolwerk van de conservatieve partijen die zich bezig hielden met achterkamertjes politiek. Schijnbaar eenvoudige zaken speelden er in de begintijd. Eén van de items was het autovrij maken van de Markt. In plaats daarvan wilden we proberen een aantrekkelijk centrum te creëren met terrassen. Het kostte heel wat moeite om mensen van onze ideeën te overtuigen.Deze creatieve aanpak heeft me in deze partij altijd aangetrokken. Maar natuurlijk ook de aandacht voor jeugd en jongeren, het op creatieve manier plannen maken voor huisvesting, het streven naar openbaarheid van bestuur en het betrekken van burgers bij de politiek.Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs heeft het niet mogen halen, uit louter politieke overwegingen van andere partijen. De huisvesting van scholen heeft daardoor jaren vertraging opgelopen.Doordat ik me bezighield met zaken die in andere landen speelden op het gebied van de mensenrechten, heb ik het jarenlang van een afstand  gevolgd.Mijn werk in de automatisering bij een grote financiële instelling doe ik met veel plezier. Het  geeft mij voldoende vrije tijd om de politiek wat van dichterbij te ervaren. Als secretaris wil ik zo ook mijn betrokkenheid vorm geven.